Turnclub Roeselare Flink en fris

Onze club

 

Visie / Missie van onze club

F&F is een onafhankelijk en recreatieve gymclub met een belangrijke competitie afdeling op subtop-niveau (B-niveau).

 

- Onafhankelijk = zonder hoofdsponsor, zelfbedruipend, niet afhankelijk van subsidies van de stad of andere instellingen.

- Recreatieve Gymclub = turnen op recreatief niveau is de focus.

- Competitieafdelingen mogen uitgebouwd worden tot op B-niveau. Een goede competitieafdeling blijkt het uithangbord van de club maar wel binnen de grenzen die in de visie zijn uiteengezet. Een competitieafdeling op A-niveau vereist een professionele organisatie, een aangepaste zaal met valkuilen en een heel ander budget om trainers van A-niveau te kunnen aantrekken en behouden.

 

 

Deze visie vertaalt zich verder op vlak van onze recreatieve afdelingen als volgt:

"F&F geeft kinderen en jongeren een sportieve opleiding in een gezonde, positieve en gestructureerde omgeving."

 

- Sportieve opleiding = we hebben als doel de gymnasten iets bij te brengen zodat ze na een aantal jaren in de club ook effectief op sportief vlak vooruitgang boeken.

- Gezonde omgeving = zonder letsels of kwetsuren op korte of lange termijn. Veilig turnen is dus van het grootste belang, de technieken correct aanleren, acrobatische toeren uithalen kan enkel met onze opgeleide trainers in de buurt, …

- Positieve omgeving = goed gevoel, plaats voor iedereen, leuk om te komen, …

- Gestructureerde omgeving = orde en netheid, structuur in les, discipline, …

 

 

Deze visie vertaalt zich verder op vlak van onze competitieafdelingen als volgt:

"F&F bouwt op continue basis en in alle turndisciplines waar mogelijk, een competitie afdeling op B-niveau uit met als doel om op middellange termijn mooie resultaten neer te zetten binnen het gekozen niveau."

 

- Continuïteit = er moet een 5-jaren plan opgesteld worden, het aantal trainers per discipline moet minimaal 3 bedragen, er moeten voldoende gymnasten per discipline beschikbaar zijn.

- B-niveau = niet het top niveau waar ze > 20 uur per week trainen. Dit is voor de club niet betaalbaar en we hebben niet de mogelijkheid zoveel trainingsuren aan te bieden.

- Mooie resultaten op termijn = de club verwacht dat er resultaten komen op middellange termijn om de uitstraling van die discipline binnen de club te laten gelden.

 

 

Ethische code

Onder het motto gymtastisch sporten streven we met Flink en Fris naar een sportclub waar het welbevinden van onze leden voorop staat. In dit kader erkennen we de gedrags- en ethische code, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). Deze code is van toepassing voor alle clubleden (gymnasten, trainers, vrijwilligers,...). Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze code.

 

Aanspreekpunt bij vragen/klachten rond integriteit.

 

Hallo iedereen,

 

Ik ben Stefanie Holvoet, de API (aanspreekpunt integriteit) van de club. Dit wil zeggen dat ik het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon ben van de club over integriteit.

 

Heb je een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap i.v.m. grensoverschrijdend gedrag? Dan kan je bij mij terecht.

Waarover kan dit precies gaan? Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we oa. pesten, discriminatie, lichamelijke integriteit of  seksuele integriteit. Wanneer je me contacteert, luister ik naar je vraag of verhaal. Daarna behandel ik je melding in alle vertrouwen. Ik verleen advies bij de mogelijke vervolgstappen of verwijs je door wanneer dit nodig is.

 

Met zorgzame groeten,

 

Stefanie Holvoet

orthopedagoog & systeemtherapeut

Stefanie.Holvoet@papageno-staden.be

 

 

Historiek

 • 1952: Stichtingsjaar
 • 1955: De "keurploeg" krijgt een eigen naam "Turnclub FLINK & FRIS"
 • 1956: Het eerste "TURNGALA" van "Flink & Fris"
 • 1957: Eindelijk een zaal! Aansluiting bij de Katholieke Turnfederatie
 • 1962: 10 jaar Flink & Fris, een "echte" gymzaal, een "eigen" vlag en kampioen van West-Vlaanderen in "groepsturnen"
 • 1974: Flink & Fris wordt ook een turnvereniging voor meisjes
 • 1977: Flink & Fris viert zijn Zilveren Jubileum!... en hoe!
 • 1978-1986: Op weg naar het 35-jarig bestaan
 • 1987: een nieuwe voorzitter
 • 1989: opstarten nieuwe discipline: Acro
 • 1992: Start van de kleuterafdeling
 • 1999: Een wens gaat in vervulling: Een eigen gymzaal "De Tuimelaar"
 • 2002: Flink en Fris bestaat 50 jaar en wordt “ Koninklijk “
 • 2007: twee nieuwe voorzitters
 • 2017: Uitbreiding van de Tuimelaar
 • 2018: Kaap van 800 leden bereikt

 

 

 

Bestuur

Andel Lefere - voorzitter


Andel Lefere
Voorzitter

andel.lefere@flinkenfris.be

Cindy Baert - secretaris

 
Cindy Baert

Penningmeester

cindy.baert@flinkenfris.be

Tania Hoorelbeke - Verantwoordelijke Toestelturnen Recrea en Plus - Marketing en communicatie


Tania Hoorelbeke
Verantwoordelijke Toestelturnen Recrea en Plus /
Kleuters zaterdag

tania.hoorelbeke@flinkenfris.be

Yana Vancoillie - Penningmeester


Yana Van Coillie
Secretaris 

yana.vancoillie@flinkenfris.be

Shokofeh Abedi - Verantwoordelijke Acro competitie


Shokofeh Abedi
Verantwoordelijke Acro Competitie/ Plus/ Recrea

shokofeh.abedi@flinkenfris.be

Sybran Parent - Verantwoordelijke Tumbling


Sybran Parent
Verantwoordelijke Tumbling Competitie /
Toestelturnen Competitie /
Kleuters woensdag

sybran.parent@flinkenfris.be

Wintha Lefere - allround bestuurslid


Wintha Lefere
Allround bestuurslid

wintha.lefere@flinkenfris.be

Fleur Brulez - verantwoordelijke tumbling recrea


Fleur Brulez
Verantwoordelijke Tumbling recrea

fleur.brulez@flinkenfris.be

Jean-Paul Dejonckheere - Allround bestuurslid


Jean-Paul Dejonckheere
Allround bestuurslid

jean-paul.dejonckheere@flinkenfris.be

 

Axelle Debaes - verantwoordelijke Tumbling Basis/Plus


Axelle Debaes
Verantwoordelijke Tumbling Basis/Plus

axelle.debaes@flinkenfris.be


Ine Vandevelde
Verantwoordelijke Tumbling competitie

ine.vandevelde@flinkenfris.be

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.