Turnclub Roeselare Flink en fris

Historiek gymclub Flink en Fris

1952: Stichtingsjaar

Pasen 1952 kan als stichtingsdatum van de vereniging beschouwd worden. Onder het impuls van Broeder Directeur Albert en D. Lefevere groeide en bloeide de "keurploeg van de school” niettegenstaande de grote materiële moeilijkheden. Op het gymnastiekfeest van 1954 werd met 33 "turners", allen uitgedost in een smetteloos wit turneruniform, een indrukwekkend optreden gegeven. De "keurploeg" evolueerde stilaan naar een specifieke "turnclub" met een eigen structuur en een eigen doelstelling.

1955: De "keurploeg" krijgt een eigen naam "Turnclub FLINK & FRIS"

Deze naam symboliseerde en symboliseert nog steeds de visie van onze club. Ons doel is zoveel mogelijk kinderen ongeacht hun turntalenten kansen te bieden om zich fysiek en sociaal te engageren. Zodat ze uitgroeien tot frisse, zelfzekere en bewuste mensen waar niet alleen onze club op kan rekenen maar ook de maatschappij.

1956: Het eerste "TURNGALA" van "Flink & Fris"

Op 3 en 4 november 1956 gaf Flink & Fris een gymnastiekdemonstratie in de turnzaal van het V.T.I. in de Leenstraat, want een eigen zaal hadden we nog niet. Er kwamen een 500-tal toeschouwers op af. Sedert die datum werd er jaarlijks een demonstratie (die wij nu GYMSHOW noemen) gehouden. Dit werd telkens een het hoogtepunt van het sportjaar voor alle leden.

1957: Eindelijk een zaal! Aansluiting bij de Katholieke Turnfederatie

In September 1957 werd de zaal St.-Jozefskring in de Nijverheidsstraat (thans Parochiaal Centrum O.-L.-Vrouweparochie) ter beschikking gesteld van de Broederschool om er de turnlessen te geven. Van dan af (tot in 1962) werd deze zaal ook de oefenzaal van Flink & Fris. Bij de aanvang van het turnjaar 1957-'58 sluit Flink & Fris aan bij de Belgische Katholieke Turnfederatie. Daarmee werd heel bewust gekozen voor het Olympisch turnen in competitieverband. Het recreatief turnen bleef echter zijn plaats behouden. Tot op vandaag vinden beide vormen bij Flink & Fris een evenwaardige plaats.

1962: 10 jaar Flink & Fris, een "echte" gymzaal, een "eigen" vlag en kampioen van West-Vlaanderen in "groepsturnen"

In 1962 was de nieuwbouw van de Broederschool af en vanaf Pasen kon er getraind worden. Een goed uitgeruste en mooie gymzaal en een bekwaam team van trainers onder leiding van D. Lefevere zorgde voor succes. Flink & Fris werd in zijn tiende bestaansjaar voor het eerst kampioen van West-Vlaanderen in "Groepsturnen. Op het individuele vlak behaalde Luc Lagae, als kampioen(tje) van West-Vlaanderen bij de miniemen, de eerste titel binnen. Flink & Fris kon fier achter zijn gloednieuwe vlag opstappen. De reeks van successen, zowel op het individuele als op het vlak van groepsturnen, werd tot ver in de jaren '70 voortgezet. Jaar na jaar werd Flink & Fris West-Vlaams kampioen "Groepsturnen" en in 1965 verovert de club zelfs de nationale titel. Op het individuele vlak noteerden wij vooral de namen van de broers Eric en Karlos Lakiere, Geert Demeyere, Luc Lagae, Danny Verbrugghe en Luc Mussely, die zowel provinciaal als nationaal aan de spits stonden; de drie laatst genoemden namen zelfs deel aan heel wat internationale wedstrijden.

1974: Flink & Fris wordt ook een turnvereniging voor meisjes

Flink &Fris wenste een spontane evolutie niet tegen te houden en in de loop van het sportjaar 1973-'74 werd er gestart met een meisjesafdeling. Het werd een succes en dat bleef zo. In het begin behaalde de meisjesafdeling voortreffelijke uitslagen in het "Groepsturnen" en later ook op individueel vlak. In 1984 stak Wintha Lefere haar schouders onder de competitieafdeling. In 1989 behaalde Charlotte Lepouttre de eerste gouden West-Vlaamse medaille. Vanaf dan volgende er nog vele voor onze meisjesafdeling.

1977: Flink & Fris viert zijn Zilveren Jubileum!... en hoe!!

Het turnjaar stond in het teken van ons 25-jarig bestaan. Er was niet alleen de prachtige JUBELGYMSHOW in de Hallen met meer dan 1000 toeschouwers, maar ook de plechtige viering op Hemelvaartsdag met Eucharistieviering, academische zitting, receptie, tentoonstelling en banket. Maar naast het aspect "vieren" werd ook het "turnen" extra verzorgd. Dit resulteerde in een prachtige palmares van eerste en ereplaatsen. Flink & Fris stelde dan ook zijn kandidatuur voor de "Trofee van Sportverdienste" van de stad Roeselare. De jury oordeelde dat die trofee Flink & Fris toekwam. We hadden ons Zilveren jubileum niet mooier kunnen dromen.

1978-1986: Op weg naar het 35-jarig bestaan

In deze periode bloeien de recreatieve groepen en de competitie groepen verder. Het ledenaantal van Flink & Fris telt tussen de 350 à 400 leden. Het bestuur en de leiding bestaan samen uit 25 vrijwilligers die steeds paraat staan om de club te leiden en de leden te begeleiden bij het uitoefenen van de turnsport.

1987: een nieuwe voorzitter

Na veertig jaar ononderbroken inzet voor de turnsport en voor Flink & Fris acht onze stichter dat het ogenblik gekomen is om de leiding aan jongeren door te geven. Daniël Lefevere geeft het vaandel dan ook letterlijk en figuurlijk door aan de nieuwe voorzitter Daniël Vanden Berghe tijdens de Gymshow van 1987.

1989: opstarten nieuwe discipline: Acro

Door de komst van een nieuwe trainer Danny Goemaere wordt een nieuwe afdeling gestart nl acro. In deze discipline maken twee,drie of meerdere gymnasten samen een oefening waar turnonderdelen, choreografie en acrobatische elementen elkaar afwisselen. De acrobatische elementen bestaan uit balans, tempo en individuele elementen. Christine Valcke neemt vanaf 1991 deze afdeling onder haar hoede en bouwt deze uit tot een blijvende discipline binnen onze club. Vanaf 1996 wordt er deelgenomen aan wedstrijden met in 2001 onze eerste Provinciale Kampioenen (het trio Isabelle Van Hoecke-Ine Baert en Michelle Decruy). De resultaten bleven verder in stijgende lijn gaan en in 2005 werd het trio Katrien Sercu-Charlotte Bert en Amber Demulder Federaal kampioen. In 2006 gaf Christine Valcke de fakkel door aan Isabelle Van Hoecke

1992: Start van de kleuterafdeling

Daar de vele leden niet allen konden trainen tijdens de beschikbare uren in de Broederschool werd de stedelijke sporthal te Beveren gehuurd. Vooral de competitie meisjes trainden daar. Het huren van een tweede zaal zorgde voor meer mogelijkheden en zo was er ruimte voor kleutergym. In afspraak met de stedelijke sportdienst startten wij met 2 groepen kleuters. Die nieuwe afdeling groeide snel aan .

1999: Een wens gaat in vervulling: Een eigen gymzaal

De stad kocht een verlaten atelier op met een zee van ruimte... goed voor een gymzaal. Met man en macht werd er gewerkt, geschuurd, geschilderd, gezaagd en gemetseld. Met de nieuwjaarsvakantie 1999 werd de gymzaal in gebruik genomen, uitgerust met alle nieuwe toestellen. De club organiseerde een wedstrijd om een goeie naam voor de turnzaal te zoeken. Jacob Verstraete en Louise Delputte bedachten allebei zonder het van elkaar te weten dezelfde winnende naam nl “De tuimelaar”. Het aantal leden steeg van een 350 leden naar 500, nu wellicht de grootste club in de stad.

2002: Flink en Fris bestaat 50 jaar en wordt “ Koninklijk “

Onze club bestaat 50 jaar en werd een Koninklijke club. Vanaf dan zijn we fier te mogen zeggen: “Koninklijke Gymclub Flink en Fris”. Dit jubileum wordt gevierd met een waanzinnige gymshow “ Magic “. Het was onze tweede show in de internationale zaal van Schiervelde en het werd een waanzinnig succes.

2007: twee nieuwe voorzitters

De club blijft groeien en bloeien zowel op recreatief en competitief niveau. Het ledenaantal blijft nu al een paar jaar rond de 600 leden. Danïel Vanden Berghe geeft na 20 jaar intensieve inzet voor de club de fakkel door aan twee jonge mensen. Andel Lefere en Kristof Deruddere worden de nieuwe co-voorzitters van Flink en Fris. Ook Gaby Dutry geeft na jaren inzet als secretaris, de fakkel door aan Christine. Valcke.

2017: Uitbreiding turnzaal

Sinds een aantal jaar wordt de nood om de Tuimelaar uit te breiden groter en groter. Dit jaar gaat deze wens in vervulling. De ruimte naast de zaal wordt ingenomen en de Tuimelaar wordt met de helft groter.

2018: De kaap van 800 leden wordt gehaald

De uitbreiding heeft zijn vruchten afgeworpen en de club heeft officieel 800 leden. Bij het eerste inschrijvingsweekend waren alle plaatsen ingenomen.