Turnclub Roeselare Flink en fris

Visie / Missie van onze club

F&F is een onafhankelijk en recreatieve gymclub met een belangrijke competitie afdeling op subtop-niveau (B-niveau).

 

- Onafhankelijk = zonder hoofdsponsor, zelfbedruipend, niet afhankelijk van subsidies van de stad of andere instellingen.

- Recreatieve Gymclub = turnen op recreatief niveau is de focus.

- Competitieafdelingen mogen uitgebouwd worden tot op B-niveau. Een goede competitieafdeling blijkt het uithangbord van de club maar wel binnen de grenzen die in de visie zijn uiteengezet. Een competitieafdeling op A-niveau vereist een professionele organisatie, een aangepaste zaal met valkuilen en een heel ander budget om trainers van A-niveau te kunnen aantrekken en behouden.

 

 

Deze visie vertaalt zich verder op vlak van onze recreatieve afdelingen als volgt:

"F&F geeft kinderen en jongeren een sportieve opleiding in een gezonde, positieve en gestructureerde omgeving."

 

- Sportieve opleiding = we hebben als doel de gymnasten iets bij te brengen zodat ze na een aantal jaren in de club ook effectief op sportief vlak vooruitgang boeken.

- Gezonde omgeving = zonder letsels of kwetsuren op korte of lange termijn. Veilig turnen is dus van het grootste belang, de technieken correct aanleren, acrobatische toeren uithalen kan enkel met onze opgeleide trainers in de buurt, …

- Positieve omgeving = goed gevoel, plaats voor iedereen, leuk om te komen, …

- Gestructureerde omgeving = orde en netheid, structuur in les, discipline, …

 

 

Deze visie vertaalt zich verder op vlak van onze competitieafdelingen als volgt:

"F&F bouwt op continue basis en in alle turndisciplines waar mogelijk, een competitie afdeling op B-niveau uit met als doel om op middellange termijn mooie resultaten neer te zetten binnen het gekozen niveau."

 

- Continuïteit = er moet een 5-jaren plan opgesteld worden, het aantal trainers per discipline moet minimaal 3 bedragen, er moeten voldoende gymnasten per discipline beschikbaar zijn.

- B-niveau = niet het top niveau waar ze > 20 uur per week trainen. Dit is voor de club niet betaalbaar en we hebben niet de mogelijkheid zoveel trainingsuren aan te bieden.

- Mooie resultaten op termijn = de club verwacht dat er resultaten komen op middellange termijn om de uitstraling van die discipline binnen de club te laten gelden.

 

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.